LOV KAPRA: Základná práca so sonarom pri love kapra + zakrmovanie, označovanie miesta

Super Boilies
Super Boilies
0 views
|

Základné funkcie sonaru, rozoznávanie údajov na sonare, pixely obrazovky, citlivosť, frekvencie sondy, vykresľovanie mapy s navigáciou, rôzne nastavenia …

Super Boilies